Philippine Army’s 40IB held a flag salute on International Humanitarian Law Day

40 Infantry "Magiting" Battalion

The 40th Infantry (Magiting) Battalion held a flag salute in commemoration of International Humanitarian Law (IHL) day with the theme “Upholding the Law of Armed Conflict Amidst the COVID-19 Pandemic: Protecting Humanity for Healing and Recovery (Pagpapatibay sa Batas ng Digmaan sa Panahon ng Pandemya Para Sa Kalunasan ng Sangkatauhan)” held at the Headquarters, Barangay… Continue reading Philippine Army’s 40IB held a flag salute on International Humanitarian Law Day